VWN met Wapeningsplein op de Betondag

De Betondag is al jarenlang dé kennisdag voor en het ontmoetingspunt voor betonminnend Nederland. Dit jaar is het evenement op donderdag 20 november in De Doelen in Rotterdam, met als thema ‘Beton bindt’.

De bouw kan niet zonder de wapeningssector. Logisch want wapening vormt het stevige fundament onder een bouwwerk. Helaas verdwijnt al het vlechtwerk dat wordt gemaakt letterlijk en figuurlijk uit het zicht zodra het beton is gestort. En daarmee lijkt ook  de sector zelf onzichtbaar. En dat is onterecht, omdat de belangen groot zijn. Daarom is de VWN na een aantal jaren afwezigheid weer terug te vinden op de Betondag. In de Van der Mandelezaal op de eerste verdieping van De Doelen wordt een ‘Wapeningsplein’ ingericht, waar naast de VWN zelf de volgende bedrijven een plaats zullen vinden: Van Noordenne Staal, LIC Leerdam, MVM Betonstaal en Dekker Machines. Samen leveren zij een bijdrage aan het productieproces: van productie van de wapening zelf tot de software en machines die daarbij worden ingezet.

Er wordt op 20 november a.s. ook een bijdrage geleverd aan de parallelsessies. In de Arena Blauw wordt vanaf 11.00 uur het volgende programma gepresenteerd:

  • ‘Van vlechten tot monteren van wapening’: lezing door Reint Sagel;
  • Wapenen in de praktijk: innovatieve praktijkvoorbeelden gepresenteerd door Van Noordenne Staal;
  • “BIM: productierijp voor de wapeningsbranche?: lezing door Hans-Peter van den Akker van LIC Leerdam.

Alle reden dus om de Betondag maar vooral ook het “Wapeningsplein’ te bezoeken.

Meer informatie over de Betondag is te vinden op: www.betondag.nl.