VWN_logo
09 juli 2018

Bijna ‘klaar’ voor de wet Private Kwaliteitsborging

 

Op 17 mei jl. is in de Algemene Ledenvergadering van de VWN de concept BRL0507 (‘Aanbrengen van wapeningsstaal op de bouwplaats’) gepresenteerd. De VWN-leden hebben dit stuk ter becommentariëring ontvangen, samen met een leeswijzer.

 

Even korte update over het vervolg:

 

De projectgroep heeft goed werk afgeleverd gezien het beperkte aantal opmerkingen die er zijn geweest. Voor de reactietermijn, die op 30 juni jl. sloot, zijn een aantal constructieve opmerkingen binnengekomen die worden meegenomen in de evaluatie.

 

De volgende stap zal zijn het verwerken van de opmerkingen in een nieuwe versie van de concept-BRL.  Deze versie gaat vervolgens naar het College van Deskundigen ter vaststelling. Dit college vergadert op 24 oktober 2018. Daarna gaat de BRL naar KOMO ter aanvaarding. Deze stap kost normaal gesproken 6 weken.

 

Dit betekent dat tegen het einde van het jaar er een aanvaarde BRL0507 kan liggen. Daarna kan worden gestart met het verlenen van certificaten door KIWA. Daarover zal de VWN nog gaan communiceren.