VWN_logo
18 oktober 2018

De Borisaanpak zorgt ervoor dat leerlingen uit het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs zich goed oriënteren op hun loopbaan, dat ze een passende opleiding krijgen en dat ze begeleid worden bij het vinden en houden van een werkplek.  Dat kan ook binnen de wapeningsbranche. Tijdens de VWN-ALV op 1 november a.s. geeft Aliki Boef van SBB informatie over de mogelijkheden!