BGA
30 oktober 2014

Betonstaalverwerkers  efficiënt en praktijkgericht opleiden

Het werk voor de betonstaalverwerkers (bouw en prefab) staat voor een grote uitdaging als de productie weer toeneemt.  Verwacht wordt dat de bouwmarkt in 2015 of 2016 aantrekt. Intussen is het aantal betonstaalverwerkers minder geworden en de gemiddelde leeftijd ligt hoog. De vaste kern moet worden aangevuld met nieuwe jongere werknemers die op den duur de huidige ‘meester-betonstaalverwerkers’ kunnen opvolgen. En voor wie weet dat het scholen van een goede en ervaren ‘meesterbetonstaalverwerker’ minimaal tien jaar duurt, rest maar één conclusie: er moet nu wat gebeuren.

Gelukkig heeft de branche al sinds 1993 haar eigen Vakgroep Betonstaalverwerken binnen het opleidingsinstituut BGA-Nederland in Boxtel. Die vakgroep heeft de opleiding betonstaalverwerker vernieuwd en helemaal afgestemd op wie in de praktijk het vak wil leren. De nieuwe opzet van de opleiding heeft voor het bedrijf en de deelnemers veel voordelen. Productieverlies en verletkosten zijn gehalveerd omdat er minder scholing in werktijd plaatsvindt. En de deelnemers zitten niet meer in de schoolbanken.

 

Veel scholing in de praktijk

De nieuwe opleiding Betonstaalverwerken van BGA-Nederland en Radius College bestaat uit modules die worden afgesloten met een certificaat. Wie voldoende certificaten heeft behaald, krijgt een officieel erkend mbo-diploma op niveau 2, 3 of 4. De basis vakmanopleiding (bbl2) bestaat uit vijf modules en duurt twee jaar.

Ieder jaar zijn er vijftien praktijkscholingsdagen in het opleidingscentrum van Radius-BGA. Verder vindt veel scholing plaats in de praktijk, waarbij de leermeester in het  leerbedrijf een zeer belangrijke rol vervult. In de praktijk werkt de deelnemer samen met de leermeester aan  gerichte productieopdrachten, minimaal twaalf per jaar. Die worden vastgelegd op ‘bewijskaarten’, een verslag met foto’s van het werk.

Een coach/docent van Radius-BGA zorgt voor ondersteuning op het werk. Vijfmaal per jaar delen leermeesters hun ervaringen via video-conference en is er ondersteuning vanuit Radius-BGA. De leermeester wordt daar natuurlijk voor getraind.

 

Theorie-avonden via de computer

Het theorieonderwijs overdag op school is vervangen door twee avonden per week met video-conference, totaal 34 avonden per leerjaar. Op maandagavond vakgericht (1,5 uur) en donderdagavond toegepaste taal en rekenen (1 uur). De lestijden in de avond zijn zo afgestemd dat de deelnemers na het eten kunnen starten en voor de start van de “voetbaltraining “of  “het avondprogramma” weer klaar zijn. Deze avondlessen dienen mede als voorbereiding op de praktijkopdrachten. Het aantal theorie-uren is gehalveerd en toch is de kwaliteit van de opleiding hoger. De deelnemers werken thuis met een computer met camera. Ze zien de coach en de andere deelnemers en praten met elkaar. In de theorielessen zitten veel praktische onderwerpen als verantwoordelijkheden, klantwerk en communicatie. Wiskunde en taal zijn gericht op het vak. Een groep bestaat minimaal uit acht deelnemers.

In samenwerking met Fontys Hogescholen Eindhoven heeft BGA voor de video-conference lessen een opzet ontwikkeld om de kwaliteit te beheersen. Zo is de scholing effectiever en efficiënter dan in een normale klassensituatie. De nieuwe mediatechnieken maken de scholing toegankelijker en voor iedereen bereikbaar.  

 

De opleidingsmodulen 

Voor wie bestemd

De primaire opleiding betonstaalverwerken is bestemd voor de beginnende beroepsbeoefenaar (vlechter, hechtlasser) die onder toezicht werkzaamheden uitvoert. Na de primaire opleiding kan men de allround opleiding volgen. Deze opleiding is voor de betonstaalverwerker (voorman) die zelfstandig aan de slag gaat. Tekeninglezen vormt een belangrijk onderdeel in de opleiding. Voor diegene die daarna verder willen doorgroeien is er de kaderopleiding. Hier wordt men opgeleid tot werkvoorbereider-calculator of uitvoeder, halbaas. Zelfs na de kaderopleiding is het mogelijk om een 2 jarige HBO opleiding Technisch Bedrijfskunde te volgen waar men opgeleid wordt tot bedrijfsleider en/of ondernemer.  

 

Kosten

De kosten van de opleiding hangen af van het aantal modules dat wordt gevolgd. Voor de opleidingstrajecten zijn er, afhankelijk van de cao, verschillende subsidies mogelijk. De opleiding Betonstaalverwerken (Bouw of Prefab) (bbl2, bbl3) kost voor VWN-leden € 3.950,- per jaar en voor niet leden € 4.345,- per jaar (exclusief collegegeld en leermiddelen). Een opleidingsgroep bestaat gemiddeld uit acht tot 12 deelnemers. Het zijn dus kleine groepen met intensieve aandacht door de coach van Radius-BGA. Het bedrijf kan voor de opleiding gebruikmaken van de ‘Subsidieregeling praktijkleren’ die nu maximaal € 2.700,- per jaar bedraagt. Daarnaast ontvangt het bedrijf, afhankelijk van de cao, tegemoetkomingen. Voor een juist beeld van de subsidiemogelijkheden kan bij BGA informatie worden opgevraagd. BGA ondersteunt hierin de bedrijven.

Meer informatie is te verkrijgen op de jaarlijkse ALV van de WVN die gehouden wordt op 17 november in Veenendaal en bij BGA Nederland, Boxtel, 0411 652 140 www.bga-nederland.nl.

BGA-Nederland is er voor de gespecialiseerde aanneming en is direct verbonden met de Aannemersfederatie Nederland Bouw & Infra.