VWN_logo
22 mei 2018

Kiwa heeft de BRL opgesteld in opdracht van de VWN en onder verantwoordelijkheid van het College van Deskundigen voor Wapeningsmaterialen. In de BRL zijn eisen opgenomen voor het op de bouwplaats verwerken van betonstaal, wapeningsnetten en geprefabriceerde wapening tot de complete wapening voor een betonconstructie. Het op de bouwplaats verbinden van betonstaal door middel van (hecht)lassen maakt geen deel uit van de BRL.

Download hier de BRL0507

 

Indienen van commentaar

Belangstellenden worden uitgenodigd om commentaar op deze ontwerp-beoordelingsrichtlijn vóór 29 juni 2018 per e-mail te zenden aan Bart.Dijkstra@kiwa.nl.

 

Meer informatie

Kiwa Nederland B.V.
Bart Dijkstra
T +31 (0)88 998 4526