VWN_logo
07 februari 2019

Beste leden,

In 2018 heeft onze intensieve  samenwerking met Civilion, SOMA-college en KplusV uiteindelijk geresulteerd in het indienen van de officiële aanvraag “Realisatie opleidingen betonstaalverwerken in Nederland”.

De aanvraag is conform de geldende regels van het Ministerie voor eind februari 2019 ingediend.

Inmiddels hebben wij officieel bericht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dat onze aanvraag in behandeling is genomen.

We zijn er nog niet.

In maart 2019 krijgen we nog een gesprek met de beoordelingscommissie, die de minister adviseert.

Uiterlijk 23 mei 2019 ontvangen we een definitief besluit. We hebben er alle vertrouwen in dat de uitkomst positief zal zijn.

Dank aan eenieder die bijgedragen heeft om te komen tot de huidige situatie in onze toekomstige opleiding betonstaal verwerken.

Zonder uw hulp was dit niet mogelijk geweest.

Met vriendelijke groet,

 

 

André de Koning, directeur