VWN_logo
17 november 2015

PERSBERICHT

 

Apeldoorn, 17 november 2015

 

VWN presenteert de ‘hijswijzer’, een handleiding voor het veilig werken met hijsbanden, rondstroppen en Big Bags op de bouwplaats

 

De bouw is door de aard van de werkzaamheden een sector waar werknemers aan veiligheidsrisico’s blootstaan. De belangrijkste knelpunten zijn onveilige werksituaties, lichamelijk inspannende arbeid en belastende werkhoudingen. Gevolg hiervan is een relatief groot aantal arbeidsongevallen en daardoor een hoog ziekteverzuim.

In de bouw beïnvloeden werknemers van verschillende bedrijven vaak elkaars werkomstandigheden. Daarom is het belangrijk dat al in de ontwerpfase van een bouwwerk goede afspraken worden gemaakt, zodat gevaarlijke situaties tijdig gesignaleerd en zo mogelijk voorkomen kunnen worden.

Arbeidsomstandigheden vormen een van de speerpunten van de Vereniging Wapeningsstaal Nederland (VWN). Dat blijkt bijvoorbeeld uit het ontwikkelen van de richtlijn ‘Arbovriendelijk wapeningsontwerp’, gericht op de constructeur. Maar ook de arbeidsomstandigheden op de bouwplaats hebben de volle aandacht.

Bij het horizontaal en verticaal transport wordt vaak gebruik gemaakt van hijsbanden, rondstroppen en zgn. Big Bags. De medewerkers op de bouwplaats is niet altijd duidelijk wat het juiste gebruik van deze hulpmiddelen is. De VWN heeft daarom het initiatief genomen om, samen met Arbouw, twee zgn. ‘hijswijzers’ te ontwikkelen, een voor hijsbanden en rondstroppen en een voor Big Bags. Daarin wordt kort en bondig de do’s en don’ts van deze hijsmiddelen uitgelegd. Een goed instrument voor VWN-leden om afnemers en diens medewerkers te informeren!

De ’hijswijzers’ zijn te downloaden via www.wapned.nl. Daar is overigens ook de richtlijn ‘Arbovriendelijk wapeningsontwerp’ terug te vinden.

______________________________________________________________________

Meer informatie is te verkrijgen bij: mr. Hein de Bruin, directeur, telefoon 06.534 03232

De VWN (Vereniging Wapeningstaal Nederland) is de brancheorganisatie die de belangen van de producenten van wapeningsstaal en de verwerkende bedrijven behartigt. De VWN kent een viertal secties, namelijk voor de wapenings- en prefabcentrales, de vlechtbedrijven, de producenten en een sectie voor bedrijven die actief zijn in de toelevering, engineering en dergelijke.