sneeuwvlok
13 januari 2015

Vorst WW-advies: blijf vanaf 1 januari 2015 vorstmeldingen doen bij UWV!

In de AFNL-ledeninformatie van november 2014 is aandacht besteed aan de gevolgen voor de Vorst WW wanneer er op 1 januari 2015 geen nieuwe Bouw CAO zou zijn. In dat geval breekt er nl. een cao-loos tijdperk aan. Er is dan geen Vorst WW-regeling meer en bedrijven vallen terug op de wettelijke regeling. Die houdt in dat werkgevers het volledige loon moeten doorbetalen.

Het is denkbaar dat er in de loop van 2015 alsnog een nieuwe Bouw CAO wordt afgesloten. Wanneer hierin ook een bepaling over Vorst-WW wordt opgenomen, dan kunnen cao-partijen hieraan terugwerkende kracht tot 1 januari 2015 toekennen. Concreet betekent dit dan dat de Vorst-WW-bepaling in die nieuwe cao terugwerkende kracht heeft voor de werknemers van wie de arbeidsovereenkomst op het moment van afsluiten van de nieuwe cao nog niet was beëindigd. In bepaalde gevallen is er dan alsnog een recht op Vorst WW.

Deze terugwerkende kracht geldt overigens alleen voor werknemers die in dienst zijn van leden van een werkgeversorganisatie die partij is bij de Bouw CAO en niet voor niet- of anders georganiseerde werkgevers. Deze laatste groep wordt namelijk pas bij algemeen verbindend verklaring (avv) van de nieuwe cao gebonden en avv heeft geen terugwerkende kracht.

Het is dan ook aan te bevelen om vanaf 1 januari 2015 vorstmeldingen te blijven doen volgens de huidige procedure, zie website AFNL http://www.aannemersfederatie.nl/index.php/189-vorst-ww/vorst-ww-2014-2015/699-vorst-ww-2014-2015.

Voorbeeld:
Op 1 april 2015 wordt er met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015 een nieuwe Bouw CAO afgesloten. Daarin is de huidige Vorst-WW-bepaling (artikel 74 Bouw CAO) opgenomen.

De werkgever heeft vanaf 1 januari 2015 vorstmeldingen gedaan voor werknemers die op 1 april 2015 nog steeds in dienst zijn. In dat geval geldt dat er een recht op Vorst WW ontstaat zolang aan alle voorwaarden daarvoor is voldaan
De werkgever heeft vanaf 1 januari 2015 vorstmeldingen gedaan voor werknemers van wie de arbeidsovereenkomst per 1 maart 2015 is geëindigd. In dat geval geldt voor deze werknemers dat de werkgever een loondoorbetalingsverplichting heeft tijdens vorst. Zij komen niet alsnog in aanmerking voor een Vorst WW-uitkering