VWN, betrouwbaar, veilig en solide: één stalen gezicht voor de bouw

De wapeningssector levert de kern voor menig bouwwerk. Zonder wapening zouden wij nog in houten en lemen hutten wonen: een wereld zonder is dan ook ondenkbaar.  Tegenwoordig kan bijna alles worden gebouwd wat wij willen, dankzij ónze materialen. Maar na voltooiing van het bouwwerk is de wapening onzichtbaar, met alle kennis en ervaring, onderzoek en innovatie die erin gestoken is.

Het gezicht van de sector

Maar de Vereniging Wapeningsstaal Nederland (VWN) maakt zichtbaar wat onzichtbaar is. Eén stalen gezicht naar buiten. Dat moet ook in een tijd waarin de bouw vernieuwt en het bouwproces opnieuw gedefinieerd wordt. En ook omdat de omstandigheden waaronder de sector opereert, steeds sneller wijzigen. Met dat voor ogen is de VWN de organisatie die pal wil staan voor de belangen van de aangesloten bedrijven met één gezicht. En die bovendien de leden wil stimuleren nieuwe kansen te creëren.

Professionaliteit, kwaliteit van het geleverde werk, techniek, innovatie en duurzaam ondernemen, zomaar wat onderwerpen die voor de leden van de VWN erg belangrijk zijn en binnen de vereniging volop aandacht krijgen. Bijvoorbeeld door het organiseren van thema- en discussiebijeenkomsten. En tot slot binnen themagerichte commissies, zoals de Commissie Innovatief en Duurzaam Ondernemen.