Dat zijn de kernwoorden van waaruit de VWN als brancheorganisatie werkt om de belangen van de producenten van wapeningsstaal en de verwerkende bedrijven te behartigen. Speerpunten zijn  techniek en innovatie en de sociaal-economische belangen van de bedrijven. En niet te vergeten de promotie van de sector en het bijdragen aan een positief imago.

Door het lidmaatschap van de Aannemersfederatie Nederland Bouw &  Infra (AFNL) - koepel van brancheorganisaties van gespecialiseerde aannemers – is de VWN vertegenwoordigd in overkoepelende werkgeversorganisaties en bedrijfstakfondsen en betrokken bij de lobbyactiviteiten richting  overheden en politiek. Aansluiting bij de AFNL betekent ook directe betrokkenheid bij de totstandkoming van de Bouw- en UTA-CAO. VWN-leden die deze CAO’s toepassen krijgen via het ledenbulletin informatie over de belangrijkste ontwikkelingen in de bouw en informatie over lonen, (sociale) premies en dergelijke. Voor specifieke vragen over arbeidsvoorwaarden kunnen zij gratis een beroep doen op een telefonisch helpdesk.