De wapeningssector heeft vier secties:

 • Wapenings- en prefabcentrales
  Deze ondernemingen verwerken fabrieksmatig wapeningsstaal, al dan niet met levering op de bouwplaats. 
 • Vlechtbedrijven
  Binnen deze sectie zijn de ondernemingen actief die op de bouwplaats het wapeningsstaal vlechten (binden) en/of monteren. 
 • Producenten van Wapeningsstaal
  Deze sectie verenigt de bedrijven die wapeningsmaterialen leveren aan de ondernemingen in de branche.
 • Toelevering, engineering en overig
  In deze sectie zijn de leden die nauw aan de branche gelieerd zijn, omdat zij bijvoorbeeld machines, hulpmiddelen, software of andere benodigdheden leveren.