Deze leden leveren wapeningsmaterialen aan de ondernemingen in de branche. Zij houden zich onder meer bezig met de gevolgen van de wijzigende (technische) regelgeving. Zo is er een praktische richtlijn opgesteld waarin de gevolgen van Eurocode 2 voor de constructeur/ontwerper van wapening naar de praktijk worden vertaald. Maar ook innovatief en duurzaam ondernemen (MVO) zijn onderwerpen die op het werkterrein liggen. Zo is er een LCA (lifecycle-analyse) opgesteld van wapeningsstaal, waarvan de uitkomsten zijn opgenomen in de milieudatabase van de SBK. 

Ontwikkelingen zoals de eerdergenoemde Eurocode 2, maar ook de eisen die voortvloeien uit afspraken m.b.t. arbeidsomstandigheden, zijn aanleiding geweest een zgn. standaardmattenprogramma te ontwikkelen.