Deze leden zijn actief met het op de bouwplaats vlechten en/of binden en monteren van het wapeningsstaal. Belangrijke onderwerpen voor deze leden zijn arbeidsvoorwaarden (CAO's) en –omstandigheden, inclusief het handhavingsbeleid van de Inspectie SZW. Maar ook maatschappelijk verantwoord ondernemen is een steeds terugkerend agendapunt. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om zaken als ketenoptimalisatie, duurzame inzetbaarheid van personeel en ketenoptimalisatie.

Het personeel dat bij de vlechtbedrijven werkzaam is valt onder de CAO voor de Bouwnijverheid. Deze leden leveren input voor de CAO-onderhandelingen. Maar ook bij de opzet van opleidingen en cursussen - om de vakbekwaamheid van de medewerkers op peil te houden en te vergroten - worden ze betrokken.