Deze leden verwerken fabrieksmatig wapeningsstaal, al dan niet met levering op de bouwplaats. De kwaliteit van het eindproduct is belangrijk en het onderhouden van BRL’s voor wapeningsstaal (beoordelingsrichtlijnen). Aandacht is er ook voor arbeidsomstandigheden - en innovatie van het verwerkingsproces.

Duurzaam ondernemen, duurzame inzetbaarheid van het personeel en CE-markering zijn zomaar wat onderwerpen waarover deze bedrijven worden geïnformeerd.