Het is niet eenvoudig om als ondernemer actief te zijn in de wapeningbranche. Niet alleen de bedrijfsvoering vraagt de nodige aandacht, de bouwwereld is complex en aan grotere veranderingen onderhevig.

Om die buitenwereld goed in de gaten te kunnen houden en er tijdig en alert op te kunnen reageren heeft de VWN zijn leden veel te bieden:

  • Onderwijs: samen met de opleidingsinstituten ontwikkelt de VWN nieuwe onderwijsprogramma’s om goed geschoold personeel te kunnen aantrekken.
  • Inzicht in ontwikkelingen in de arbeidsmarkt.
  • Aparte kwaliteits- en actieprogramma’s voor de secties.
  • Standaardvoorwaarden toegespitst op de sector.
  • Branchearrangementen met hoge kortingen en op de sector toegesneden voorwaarden.
  • Vakdagen en workshops over actuele onderwerpen.
  • Ondersteuning bij cao-onderhandelingen. De VWN heeft een eigen cao-commissie.
  • Ondersteuning bij verbeteren van de arbeidsomstandigheden. De VWN heeft een eigen Arbo-commissie.
  • Ondersteuning bij activiteiten op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. De VWN heeft bijvoorbeeld een standaard MVO-verklaring voor haar leden ontwikkeld.