Profiteer van meer kwaliteit in de wapeningsstaalsector

Het is hard werken voor de wapeningsstaalsector. Dat hoeven wij u niet te vertellen. Maar juist daarom is het belangrijk  gezamenlijk naar buiten te treden. Bijvoorbeeld met afspraken over de kwaliteit van het geleverde werk, professionaliteit en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

  • Kwaliteit van betonstaalverwerking vraagt om duidelijk technische eisen om die te kunnen beoordelen.
  • De VWN is partij bij het vaststellen van beoordelingsrichtlijnen die worden gehanteerd door certificatie-instellingen.
  • Aandacht voor de vakbekwaamheid van de medewerkers en de arbeidsomstandigheden waaronder zij moeten werken. Op initiatief van de VWN is er een eigen A-blad ontwikkeld, net als een richtlijn voor het arbovriendelijk ontwerpen van wapening en een zogenaamde "hijswijzer".

Bij al deze activiteiten worden de leden betrokken. Voor de communicatie met de achterban wordt – naast de sectievergaderingen – gebruik gemaakt van ledenbulletins.

Hoe wordt u lid?

Het VWN-bestuur beslist aan de hand van een aantal lidmaatschapscriteria of uw onderneming toegelaten wordt als lid. De kosten van het lidmaatschap bestaan uit een basiscontributie en eventueel verhoogd met een toeslag. De basiscontributie bedraagt per 1 januari 2019  € 1.375,00 per jaar excl. BTW. Bedrijven die onder de CAO Bouwnijverheid vallen betalen voor de extra faciliteiten een toeslag van € 250,00 per jaar excl. BTW.  De toeslag voor de sectie vlechtbedrijven is vooralsnog verwerkt in de CAO-toeslag.

Het aanvraagformulier lidmaatschap kunt u hier downloaden.

VWN-Lidmaatschapeisen.
VWN-Gedragscode.
VWN-Leidende beginselen.